Půjčka na dárky


Ekonomika je takové opravdu hodnÄ› zajímavé odvÄ›tví, protože díky ekonomice my lidé vlastnÄ› můžeme žít a také chodit nakupovat. Opravdu si nedokáži pÅ™edstavit, kdybych tÅ™eba nemohla nakupovat, kdyby se tÅ™eba naÅ¡e ekonomika zhroutila, bylo by to pro mÄ› opravdu hodnÄ› obtížné a nevÄ›dÄ›la bych, co mám dÄ›lat. Proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdyby ekonomika vždycky byla na tom správném místÄ› a aby vždycky se vším vycházela. Jenomže vÅ¡ichni víme, že ekonomika je nÄ›kdy opravdu hodnÄ› složitá a také hlavnÄ› nároÄná. Podle mého názoru, když lidé tÅ™eba budou utrácet peníze rychle a bezmyÅ¡lenkovitÄ›. Tak samozÅ™ejmÄ› také potom mohou pÅ™ijít na buben.

Nakupujete Äasto?

Podle mého názoru neudÄ›láte chybu, když tak jej budete Å¡etÅ™it. Mnoho lidí má, ale říká, že nemají z Äeho Å¡etÅ™it. Když tohle slyším, tak je to potom opravdu veliký problém, protože lidé, když nemají z Äeho Å¡etÅ™it, tak to znamená, že mají tÅ™eba opravdu málo penÄ›z, že mají tÅ™eba opravdu hodnÄ› podprůmÄ›rnou mzdu. A to je potom velice Å¡patné. A také hlavnÄ› smutné. Proto si myslím, že než lidé, aby utráceli peníze a nebo tÅ™eba chodili do hospody a podobnÄ›, že by si radÄ›ji každý mÄ›síc tÅ™eba alespoň pÄ›t set korun mÄ›li odložit. SlyÅ¡ela jsem, že ekonomové říkají, že by lidé mÄ›li mít v zásobÄ› naÅ¡etÅ™ených alespoň tÅ™eba sedmdesát tisíc korun, a to pro případ nouze.

Umíte šetřit peníze?

TÅ™eba kdybyste pÅ™iÅ¡li o zamÄ›stnání, nebo kdyby se stal nÄ›jaký úraz a nebo, kdyby se vám tÅ™eba porouchala praÄka nebo ledniÄka. Tak abyste mÄ›li peníze, abyste si tohle vÅ¡echno mohli pořídit. Také se nedoporuÄuje, abyste si brali půjÄky. A to myslím tÅ™eba například na nÄ›jakou dovolenou a nebo hlavnÄ› na dárky. Mnoho lidí právÄ› si bere půjÄky na dárky a podle mého názoru je tohle Å¡patnÄ› a není to jenom můj názor, ale je to také názor vÅ¡ech ekonomů a podobnÄ›. Proto si myslím, že lidé by mÄ›li spíše uvažovat a pÅ™emýšlet, než si vezmu půjÄku na nÄ›jaké dárky. Potom to budou tÅ™eba splácet dva nebo tÅ™i roky. A jak potom to budou dÄ›lat příští Vánoce? To si vezmu další půjÄku.