Revize elektroinstalace má svůj platný význam, i když není pro někoho povinná


Revize elektroinstalace cena je slovní obrat zadávaný do vyhledávačů majiteli či zástupci firem, pro něž jsou revizní práce povinné, ale i jednotlivci, kteří revize poptávají z důvodu zabezpečení majetku a lidského zdraví i tam, kde tuto povinnost zákon neukládá. Proč se vlastně revize provádí, a je to vůbec nutné?

elektrická zásuvka

Elektroinstalace stárne a opotřebovává se – veškeré hmotné předměty stárnou a podléhají rozkladu, ačkoli se to u některých předmětů nemusí projevit dlouhou dobu. Stárne a rozpadá se plast, papír, dřevo, kámen i kov. Na kovy kupříkladu působí oxidace (koroze) a i zdánlivě tvrdý kámen se vám ve větru nebo pod vodou omele až na drobný písek. Jestliže máte doma ještě starou elektroinstalaci v hliníku, za těch (odhadem) padesát let, co vám slouží, se místy může začít drolit plastová izolace vodičů a samotné vodiče mohou zejména ve spojích křehnout. Hliníkový vodič také při ohýbání snadno zlomíte, a proto je rozumnější hliník vyměnit za bezpečnější měď.

elektrická žárovka

I nová elektroinstalace může mít problémy – revize se vyplácí i u relativně nových elektroinstalací, například vlivem přetěžování zásuvkových okruhů větším počtem zapojených spotřebičů, než je „zdrávo“. Neustálé přehřívání vodiče může vést až ke zkratu a ke vzniku elektrického oblouku, který snadno zaviní rozsáhlý požár.

Revize spotřebičů – vhodné je revidovat i spotřebiče, u nichž elektrikář shledá poškozené vinutí cívek, kontakty a také izolaci přívodních šňůr. Toto se týká i prodlužovacích kabelů, které mohou být sevřené mezi nábytkem, skřípnuté pod dveřmi, pod kobercem a nohou psacího stolu. Snadno tu pak dojde opět ke zkratu a elektrickému oblouku a zvláště nebezpečné jsou šňůry a kabely, na které tu a tam šlápneme bosou nohou, například při vysávání koberce může být poškozený kabel vysavače smrtící zbraní.

Svítidla – revize se zaměřuje i na svítidla, kde může být poškozený kryt, objímka žárovek, vypínač nebo přívodní šňůra.