Jaké jsou nejčastěji používané průmyslové kompozitní materiály

Pokud používáme různá zařízení, ať už doma či v zaměstnání, většinou se příliš nezamýšlíme nad tím, co vše bylo potřeba k jejich výrobě a jak byl celý proces náročný. A to je škoda, neboť bychom tak možná získali nový respekt k jejich konstruktérům. V mnoha případech jsou například nutné určité průmyslové kompozitní materiály. Ty mohou sloužit k nejrůznějším účelům, avšak je pravda, že se používá prakticky výhradně pouze jeden. Tím je keramika. To se může zdát zvláštní, avšak jen do chvíle, než se podrobněji podíváme na její vlastnosti.

V první řadě je to pevnost v tlaku, podobná, jakou má sklo. Jistě, nevýhodou je určitá křehkost, avšak ta u většiny zařízení, kde se keramické díly používají, není příliš velkým problémem. Nemusíme se tak bát, že se při používání rozbije. S tím souvisí i její dlouhá životnost. Při správné péči může takovýto díl vydržet i desítky let, a to není něco, co bychom mohli říci o mnoha materiálech. A vzhledem k tomu, že právě životnost a spolehlivost je zde velmi důležitá, není divu, že se volá právě keramické díly.

v motoru najdeme keramické díly

Dále zde máme izolační vlastnosti. Ty jsou, vzhledem k tomu, že prakticky veškerá zařízení, kde se tyto díly používají, fungují na elektřinu, velmi důležité. Rozhodně by nebylo dobré, kdyby byl pracovník při běžné manipulaci vystaven značnému riziku úrazu elektrickým proudem. Proto je používána keramika, která je ke všem svým ostatním vlastnostem také dobrý izolátor.

i ozubená kola mohou být keramická

V neposlední řadě se pak nelze nezmínit o penězích. Na nich vše stojí a padá, a i kdyby měla keramika sebelepší vlastnosti, pokud by byla její výroba drahá, nebyla by prakticky používána. Naštěstí se jedná o levný materiál, se kterým se navíc poměrně snadno pracuje. Výrobci strojů si ji tedy mohou dovolit začlenit do svých výrobků, aniž by se jim příliš zvýšily náklady.

Když se tak podíváme na výše uvedené, je jasné, proč jsou právě keramické díly nejčastěji používané. A dokud lidstvo nevynalezne lepší a levnější materiál, s nejvyšší pravděpodobností se na tom nic nezmění.